Положення

Кодекс академічної доброчесності

Стратегія розвитку фахової передвищої освіти

Стратегія розвитку кадрового потенціалу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок розроблення, затвердження та монiторингу освітніх (освітньо-професiйних) програм

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про плагіат

Положення про створення та організацію роботи державної кваліфікаційної комісії

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про проведення комплексних контрольних робіт, оформлення їх результатів

Положення про проведення самостійної роботи

Положення про роботу циклової комісії

Положення про створення та організацію роботи державної кваліфікаційної комісії

Положення про стипендіальне забезпечення

Положення про учнівське самоврядування

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, здобувачами фахової передвищої освіти

Положення про оцінювання педагогічних працівників

Положення про освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства, дискримінації та випадків булінгу

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти

Порядок співпраці з компанніями-партнерами, роботодавцями

Thank you for your upload