Акредитація: 181 «Харчові технології»

Установчі документи

Положення


Cамооцінювання

Наказ №975-л від 11.09.2019р. про ліцензування освітньої діяльності (фаховий молодший бакалавр)

Сертифікат про акредитацію

Додаток до наказу Державної служби якості освіти України про умовну акредитацію

Освітньо-професійна програма 181 Харчові технології

Навчальний план

Навчальні програми

Рецензії-відгуки

Витяг з протоколу №4 від 14.12.2020 засідання педагогічної ради

Робочий навчальний план для підготовки фахового молодшого бакалавра із спеціальності 181 «Харчові технології»

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Умови прийому на навчання

Критерії оцінювання знань і умінь фахового молодшого бакалавра

Порядок формування рейтингу успішності учнів для призначення академічних стипендій

Склад державних кваліфікаційних комісій

Протоколи приймальної комісії

Протокол приймальної комісії №1

Протокол приймальної комісії №2

Протокол приймальної комісії №4

Графік навчального процесу

Висновок оцінки протипожежного стану об’єкта

Акт прийому готовності

Акт №6 перевірки дотримання санітарного законодавства

Акт від 19.02.2021 №22-32-72

Протокол №6 від 12.02.2020

Модель взаємодії стейкхолдерів

Thank you for your upload