Інклюзивне навчання

ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах професійної ( професійно-технічної) освіти

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ професійної (професійно-технічної) освіти

ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах

ТИПОВІ ПРАВИЛА прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України

ПОЛОЖЕННЯ про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

ПРОЄКТ НАКАЗУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ УТВОРЕННЯ ТА УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КЛАСІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Перелік професійних кваліфікацій, що можуть здобуватися без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти

ПОРЯДОК проведення медичних оглядів працівників  певних категорій

Про деякі питання документів про загальну середню освіту

Вимоги до здобуття професій у ЗП(ПТ)О Хмельницької області (освітній та освітньо-кваліфікаційний рівні, специфічні вимоги)

Профтехосвіта для осіб з особливими потребами: новації законодавства

Thank you for your upload